Länsstyrelsen stoppar utbildning

Länsstyrelsen på Gotland drar med omedelbar verkan ner på anslagen för bland annat aktivitetsstöd.
Det är besparingskrav från AMS som medför att anslagen till Gotland minskar med cirka nio miljoner kronor. Det innebär att länsstyrelsen nu tvingas stoppa all utbildning i företag, alla individuella kurskostnader och ersättningar i samband med arbetspraktik. Även inom andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder nu gäller största återhållsamhet. Förhoppningen är att kunna häva stoppet så snart de önskade besparingarna uppnåtts.