Inkontinens orsakas inte av barnafödande

Problem med läckande urin drabbar många kvinnor, och ett vanligt antagande är att det är barnafödande som gör kvinnor inkontinenta. Men nu har en amerikansk forskargrupp studerat inkontinens hos nunnor som inte fött barn, och visat att problemet är lika vanligt bland dem.
De amerikanska forskarna frågade i studien 149 nunnor mellan 36 och 91 år, och hälften svarade att de hade problem med läckande urin, det skriver Läkartidningen. Christian Falconer, överläkare på kvinnokliniken vid Danderyds sjukhus utanför Stockholm, tror att inkontinens därmed är ungefär lika vanligt som bland jämnåriga kvinnor som fött barn. Eftersom många kvinnor ber att få föda genom kejsarsnitt av rädsla för urinläckage, så tror han att de nya forskningsrönen kan ge läkare stöd i diskussioner med dessa kvinnor. - Det kan vara stärkande för doktorn som ska hantera en sån situation, eftersom studien visar att man inte kan undvika inkontinens genom kejsarsnitt, säger Christian Falconer.