Välbesökt vargmöte i Järnboås

Vargmötet i Järnboås lockade ett hundratal igår kväll. I sommar har det skett fyra angrepp på får i Örebro län, och nu rekommenderar länsstyrelsen alla fårägare som bor i vargarnas revir att skaffa vargsäkert stängsel. Det gäller skogarna mellan Karlskoga, Nora och Hällefors.
Hittills har länsstyrelsen bara beviljat bidrag till permantenta rovdjursstängsel, men eftersom det skett flera angrepp på kort tid kan man numera även få bidrag till så kallat "akutstängsel". Många djurägare kritiserar Länsstyrelsen för att viltskademedlen bara täcker materialkostnaderna och inte kostnaderna för arbetsinsatserna