Bullermätning vid lasarettet

Visby lasarett har begärt att kommunen gör en bullermätning vid sjukhuset under Medeltidsveckan.
Mätningen kommer att göras vid två tillfällen under tornérspelen på Strandgärdet. Enligt Ulf Johansson, som är miljösamordnare på Visby lasarett, är det inte klagomål på buller som ligger bakom mätningen, utan att man i förebyggande syfte ska kunna se om de höga ljudnivåerna är störande för patienter och personal.