Debatt om idédebatten

Var diskuteras de stora samhällsfrågorna idag? Är det inom de politiska partierna, på tidningarnas ledar- och kultursidor och  i tankesmedjorna, som de stora tankarna om framtiden föds? Eller har idédebatten lämnat sina gamla arenor och funnit helt nya , tex i bloggar och nätverk.
Varför är det så viktigt med idédebatt och för vem?
Socialdemokratiska studentförbundet har tagit upp  några av dessa frågor till diskussion i en debattskrift kallad ”Från smedja till sambandscentral – Var finns plats för idédebatt”?
OBS har bjudit in ett par av författarna som medverkar i antologin och låter ordet gå vidare till andra tankesmedjor och idédebattörer.

2009-01-12
Kajsa Borgnäs, orförande i det socialdemokratiska studentförbundet, önskar mera idédebatt och högre i tak i  sitt eget parti.

2009-01-15
Camilla Lundberg Ney menar att idésamtalet snarare har blivit en privat än en partipolitisk angelägenhet.

2009-01-20
Karin Olsson, ledarskribent på liberala Expressen, menar att det kan behövas lite ordning och reda i det intensiva surr som pågår.

2009-01-22
Maria Rankka från tankesmedjan Timbro menar att lite konkurrrensutsättning på idéernas marknad bara är bra.

2009-01-27
Jonas Morian, socialdemokratisk bloggare och debattör, undrar varför hans eget parti är så dåligt på att använda nätet för idédebatt.

2009-01-29
Tove Lifvendahl om ett välkommet skifte i idédebatten, som hon menar har blivit mer inkluderande.

2009-02-03
Alice Bah Kuhnke, som har startat en tankesmedja för den civila sektorn, vill gärna veta vilken roll politikerna tycker att frivilligorganisationerna ska spela i samhällsbygget.

2009-02-05
Martin Ådahl från liberala tankesmedjan Fores, som sysslar med miljö och entreprenörskap, gläder sig åt att vem som helst numera kan deltaga i idédebatten, att det har blivit viktigare vad man säger än vem man är.

2009-02-06
Bengt Göransson menar att tankesmedjorna är mer intresserade av uppmärksamhet i medierna än av att utveckla idéer