Möte om oljesanering

Hittills vet man inte så mycket om miljökonsekvenserna av oljeutsläppet vid Bornholm efter det förlista kinesiska fartyget Fu Shan Hai. Därför ska ansvariga myndigheter träffas i Simrishamn i dag för att diskutera sina erfarenheter kring saneringsarbetet och effekterna på miljön.
- Eftersom vi inte gjort några mätningar i samband med oljeutsläppet och saneringen så vill vi samanställa de erfarenheter och upplevelser som myndigheterna haft., säger Jonas Fejes som är marinbiolog på Svenska Miljöinstitutet AB och den som sammankallat till dagens möte. Saneringsmetoderna ska utvärderas Det myndigheterna främst ska diskutera är hur stränderna, miljön och djurlivet påverkats av oljeutsläppet. En annan viktig del av dagens möte blir att utvärdera saneringsmetoderna. - Vid sådana här situationer krävs det att man fattar snabba beslut och vi vill nu i efterhand se om vi använde oss av rätt metod, säger Jonas Fejes. Unikt möte Enligt Jonas Fejes är dagens möte unikt eftersom myndigheters erfarenheter av saneringsarbete aldrig tidigare sammanställts för framtida bruk. Nu har de drabbade kommunerna, Ystad och Simrishamn, sökt anslag hos miljödepartementet för att kunna ta provtagningar av de fortsatta effekterna på miljön. - Utsläppet var relativt litet och därför tror jag att vi inte kommer se några långsiktiga effekter över huvud taget, säger Jonas Fejes.