Extra möte om avloppssystemet i Idre

På onsdag samlas politikerna i kommunfullmäktige i Älvdalen till extra sammanträde.
Det är den segdragna frågan om utbyggnaden av avlopps-systemet i Idre som då slutligen ska avgöras. Avloppet måste byggas ut nu när Idrefjäll bland annat bygger ett nytt hotell. Vid det senaste fullmäktigemötet skickades ärendet tillbaka till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Det är vem som ska stå för finansieringen på 26 miljoner kr, kommunen eller Idrefjäll, som vållar strid.