Arbetslösheten ökar

Arbetslösheten i Örebro län har ökat det senaste året men den fortsätter att minska i den norra delen av länet. Det visar siffror från länsarbetsnämnden. Det är främst bland ungdomar som arbetslösheten ökar.
Orsaken är enligt länsarbetsdirketör Agneta Roström nedragningarna inom telekombranschen, samtidigt som många kommuner infört anställningsstopp. I juni var cirka 12 000 personer i länet arbetslösa, vilket motsvara 7 procent av de som är mellan 16 och 64 år. Bland ungdomar upp till 24 år är hela 11,5 procent arbetslösa.