Demonstration mot nazismen

En demonstration mot den allt mer tydliga nazismen i Eskilstuna kommer att ske i eftermiddag.
Det är aktiva i AFA - antifascistisk aktion och RKU, revolutionär kommunistisk ungdom som står bakom demonstrationen. Medlemmar från Stockholm, Örebro och Västerås kommer att delta. Organisationerna har sökt och fått demonstrationstillstånd.