Pergament ska dateras med DNA-teknik

Det finns tusentals handskrivna medeltida böcker i Europa som fram till idag har varit svåra att göra tillförlitliga dateringar på. Majoriteten av böckernas ursprung är fortfarande en gåta. Nu har en amerikansk forskare tagit fram en teknik för att, med hjälp av DNA-analys, kartlägga var och när dessa böcker är skrivna.

DNA-tekniken kan betyda mycket för forskningen om medeltida pergament.

– Jag tycker det är väldigt intressant, för någon DNA-analys har aldrig använts i Sverige på det här viset, säger Jan Brunius, docent vid Riksarkivet.

Över hundra djur
Många medeltida dokument är skrivna på pergament gjorda av djurskinn. En bok kan innehålla djurskinn från över ett hundra djur.

Professor Timothy Stinson vid North Carolina State University vill nu skapa en DNA-databas utifrån några böcker som redan är tillförlitligt daterade med ett säkert geografiskt ursprung.

Professor Timothy Stinson presenterar sin forskning vid Bibliographical Society of Americas årsmöte den 23 januari.

Osäkra uppgifter
Tidigare har de medeltida dokumenten undersökts utifrån skriften, handstil och dialektala skillnader i språket, vilket i många fall har resulterat i osäkra uppgifter om när och var böckerna är skrivna.

Förutom att se hur gammalt ett pergament är kan man alltså med hjälp av DNA-tekniken också se var hudarna kom ifrån, rent geografiskt, och därigenom se vilken i skrivarverkstad de gjordes.

Stor hjälp
Jan Brunius har i över tio år lett forskning på Riksarkivet om medeltida bokfragment. Enligt honom kan den nya tekniken kan komma till stor hjälp för att rekonstruera trasiga medeltida böcker.

– Allmänt så är det ett problem, inte bara i Sverige utan i hela världen, att det finns tusentals bokblad som är herrelösa idag, som man inte vet var de kommer ifrån. Hade man en sådan här metod så skulle man kunna få fram mycket mer information om medeltida bibliotek.

Anna Nordin
anna.nordin@sr.se