Fler varsel oroar AMS

Arbetslösheten fortsätter att stiga. I dag är 246 000 arbetslösa vilket är 0,8 procent fler än i juni i fjol. Statistiken är i linje med vad AMS räknat med, men att så många nu varslas om uppsägning är oroande, säger AMS-direktören, Sandro Scocco.
– Vår bedömning var ju tidigare att det var ju ändå att de stor varslen kom förra och förrförra året och att vi trodde nog att företagen hade gjort en hel del utav de strukturförändringar man behövde och att det skulle bli ett lugnare varselår i år, säger Sandro Scocco, direktör på Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS. – Men när det gäller varsel så är det faktiskt så att vi ligger något högre än förra året och det är förvånande. Finns det någon bransch där sysselsättningen faktiskt ökar? – Ja, det är svårt att säga att det finns någon väldigt tydlig positiv bransch i det avseendet som skulle kunna väga upp det som vi ändå nu ser framför oss med en fortsatt avmattning åtminstone fram till efter sommaren. Förhoppningsvis kommer det en vändning i början av hösten, säger Scocco. – Tidigare har det ju varit så att det är offentlig sektor som har räddat sysselsättningen på arbetsmarknaden. Så det är offentlig sektor som nyanställer fortfarande? – Nja, det är ju där vi tycker oss se att det finns en risk att sysselsättningen kanske blir något svagare nu än vad vi hade tänkt oss. Det finns en risk att det fortsätter att gå tufft i industrin och då tror vi nog inte i år att offentlig sektor klarar av att hålla emot på samma sätt därför att de har så pass stora problem med sina budgetar. – Vänder inte industrin och blir bättre och om varslen skulle lösas ut då håller inte offentlig sektor emot i år. Ökad arbetslöshet alltså? – Ökad arbetslöshet. Sedan ska man ju i och för sig vara medveten om att den ökning av arbetslösheten som vi nu ser beror också till stor del på att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har dragits ned i år, säger Sandro Scocco, direktör på Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS. Thorbjörn Carlsson