Fler företagskonkurser i Skåne

Antalet företagskonkurser i Skåne har ökat med tio procent under årets första sex månader.
Förra året var det 415 företag som gick i konkurs under det första halvåret, medan siffran i år ligger på 458. Den procentuella ökningen är ungefär lika stor i hela Sverige, men ser man endast till juni månad är ökningen betydligt större i Skåne. Medan siffran i resten av landet är oförändrad, ligger den i Skåne på 28 procent - från 71 konkurser i juni i fjol till 91 i år.