Khatmissbruk utbrett i Malmö

Missbruket av drogen khat är ganska vanligt i Malmö, och tullens beslag av khat i Skåne har mer än fördubblats på två år. Men exakt hur stort missbruket är, är svårt att veta.
– Inom den verksamheten där jag arbetar har vi hitintills inte haft någon som har ansökt för vård och behandling av khatmissbruk, säger Irene Karlsson som har jobbat med missbrukare i många år. Liknande erfarenheter har man på avgiftningsenheten på MAS. Där har man på ett år bara fått in en enda person som ville bli av med sitt khatberoende. Framför allt afrikaner som tuggar khat Khatmissbruket finns oftast bland män från östra Afrika eller delar av arabiska halvön. - Det är en sällskapsgrej för män, säger Abdihalim Yusuf Abdi som kommer från Somalia. Han är inte själv missbrukare, men prövade khat första gången när han var 13. - När jag var student brukade vi sitta och tugga khat medan vi gjorde läxorna. Abdihalim Yusuf Abdi tycker att informationen om att khat är skadligt och att det är olagligt i Sverige skulle bli bättre. Han tror också att det finns de som vill bli av med sitt beroende, men inte vet vart de ska vända sig. – Jag själv vet inte vart jag skulle vända mig idag eller hur jag skulle göra för att ge råd, säger han. – Dessutom ser de flesta somalier inte khat som narkotika överhuvudtaget, så jag tror inte att någon somalier skulle ringa narkotikaavdelningen på sjukhuset för att be om hjälp.