Naturreservatet vid Kneippbyn skrotas

Länsstyrelsen vill avskaffa naturreservatet som ligger intill Kneippbyn. Med tanke på den verksamhet som finns på platsen så är det inte längre meningsfullt med ett naturreservat, menar länsstyrelsen.
I framtiden blir det bara en smal remsa kvar nedanför klintkanten som ska vara reservat. Marken runt Kneippbyn har i många år varit klassad som riksintresse för naturvården och friluftslivet och dessutom omfattas den av strandskydd. Det innebär att man inte får "vidta sådana åtgärder som kan medföra påtaglig skada", som det heter. Men Kneippbyns fritidsanläggningar AB, som ägs av familjen Werkelin, driver både nöjespark och camping här, inom strandskyddsområdet. Det är en verksamhet som bara ökat för varje år. Det länsstyrelsen nu kommit fram till är att marken är exploaterad på ett sånt sätt att det inte är längre är meningsfullt med naturreservat där. Området är numera bara av marginellt intresse för naturvården, skriver man i beslutet.