Göteborgin kuntaan vähemmistövirkamies

Göteborgin kunnassa vähemmistöasiat ovat siirtymässä puheista käytännön toimiksi. Göteborgin kapunginkansliaan tulee vähemmistöasioita hoitava virkamies. Vähemmistöjen ja kunnan yhteistyötä varten perustetaan neuvosto, johon osallistuu kunnan korkeinta johtoa. Tästä on nyt sovittu Göteborgin kaupungin johdossa, ja virallinen esitys uudistuksesta jätetään kunnanjohdolle syyskuussa. Kukin vähemmistö pääsee myös omana ryhmänään neuvottelemaan omista asioistaan, jos esitys toteutuu. (SR Sisuradio/Raili Turunen)
Götebrogin kunnan kirje vähemmistöjärjestöille: Nu har Stadskansliet haft ett möte med Pelle Berglund och Helena Nyhus om kansliets uppdrag att svara på kommunstyrelsens frågor från december 2001. Det ska skrivas ett tjänsteutlåtande som ska vara klart mot mitten av september. Pelles önskemål är att Stadskansliet utser en tjänsteman med utpekat ansvar för frågor kring våra nationella minoriteter. Själv är han ansvarig för dessa frågor i kommunstyrelsen. Han är rotelansvarig som det kallas. Vidare framkom önskemål om att dialogen med minoriteterna fortsätter och att det för den skull föreslås att en samrådsgrupp (eller liknande) bildas, där den fortsatta dialogen kan föras, information utbytas och medvetenhet skapas om vilka de viktiga frågorna är. I denna grupp kommer två kommunalråd föreslås ingå (rotelansvarige + ytterligare ett kommunalråd) samt ansvarig tjänsteman på Stadskansliet. Erbjudande om deltagande i samrådsgruppen kommer inledningsvis att ges till Sameföreningen i Göteborg, Delegationen för den Sverigefinska minoriteten i Göteborg, Judiska församlingen i Göteborg samt Romsk Arbetsgrupp i Göteborg. Vi har ännu inte kunnat identifiera en förening för tornedalingar. Representanterna som erbjuds deltaga vid dessa möten kommer att arvoderas. Oklart ännu hur många gånger per år möten kommer att äga rum. Till dessa möten kan kallas tjänstemän ansvariga för tillexempel åldringsvård, skolfrågor, boeende och liknande för att samtala om sina verksamhetsområden och hur de påverkas av det faktum att vi nu har fem nationella minoriteter. Det handlar om att gemensamt kunna identifiera de viktiga frågorna. Dagordning sätts samman gemensamt. Varje minoritet ges även möjlighet att få enskilt sammanträde med ansvariga kommunalråd. När det gäller mer operativa insatser, som att exempelvis ta fram en broschyr, skapa ett utrymme på kommunens hemsida, ordna fortbildning för lärare eller arbeta med annan information om minoritetsfrågorna kommer förmodligen SDF Frölundas enhet för mångkulturell utveckling att få den rollen. Ett resultat att vi åkte till Stockholm 12 maj blev att Justitiedepartementet, Gunnar Hermansson och Svenska kommunförbundet, Qaisar Mahmod, bestämde sig (24/6) för att ordna regionala konferenser. De väljer att ha den första i Göteborg. Preliminärt siktar de på att konferensen ska äga rum antingen 17 eller 18 november. Planering om detta ska ske under augusti och inbjudningar ska gå ut under september. Trevlig sommar hoppas jag att ni alla ska få även om regnet just nu öser ned över Gustaf Adolfs Torg! Göteborgs stad Stadskansliet Lennart Engström
Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Lue lisää toimintatavoistamme.