Sveriges största träindustriföretag bildat

I dag undertecknade företrädare för skogsägarföreningen Mellanskog, statens skogsbolag Sveaskog och lantbrukarnas riksförbund, LRF avtalet om samgåendet mellan träföretaget Mindab och Assi Domän. Därmed är det klart att Sveriges största träindustriföretag Royal Star bildats. I Dalarna ingår Långshytte Limträ och Horndals såg i det nya bolaget.