Lärare ska sökas på hemorten

Till hösten söker sörmlandskommunerna över 300 behöriga lärare. Men i Flens tätort saknas bara en behörig lärare från ettan till femman.
I låg- och mellanstadiet i Flens tätort har man satsat hårt på att rekrytera lärare från hemorten och det har gett resultat, där är nästan alla behöriga, säger Barbro Stein, biträdande rektor i Flens tätort. I Flen har man letat efter lärare som kommer från orten. Men det här är svårare när det gäller lärare på högstadiet eftersom det är svårt att få tag i matte och naturkunskapslärare. Hon tror att kommunerna i Framtiden kommer att få hjälpa till att betala för att locka lärare till sig.