Förundersökning inledd om kommunalt bedrägeri

Åklagare har nu besluta inleda en förundersökning efter avslöjandet om misstänkt svindleri med skattepengar på mediaenheten i Motala kommun.
I dag träffades representanter från kommunen samt polis och åklagare för att diskutera fallet. Vid en internkontroll hos Motalas mediaenhet tidigare i år upptäcktes att bokföringen inte stämde. Bland annat har skattemedel använts för att köpa in en hemmabioanläggning, tv-apparater och videobandspelare. Inköpen redovisades aldrig och det är oklart var utrustningen hamnade. Chefen för mediaenheten har varslats om uppsägning efter det inträffade.