Färdigbehandlade patienter kostar miljoner

Färdigbehandlade patienter får ligga kvar på sjukhuset i väntan på plats på vårdhem. Ett dygn på sjukhus kostar ungefär 3000 kronor.
Varje år debiterar landstinget kommunen ca 12 miljoner kronor. I år har man även behövt stänga flera platser på korttidsboende, vilket förvärrar situationen för färdigbehandlade patienter.