Kostsam sanering av marken kring Sjösa

Det finns fortfarande kvar arsenik i marken kring Sjösa gruva i Nyköping. Saneringen av industritomten beräknas kosta 25 miljoner kronor, och av dem ska kommunen stå för högst 2 miljoner. Vem som ska bekosta saneringen av gruvan är inte klart.
Det har gått 30 år sedan förgiftningen av marken och därför anser åklagaren att målet är preskriberat. - Det är väl rimligt att se över preskriptionstider när det gäller sådana här brott som ligger långt bak i tiden, säger Göran Forssberg, kommunalråd i Nyköping. - Man borde från staten inrätta en myndighet som tar hand om och finansierar saneringen så att det inte drabbar de kommuninvånare som inte har ett dyft med det här att göra, säger Forssberg. Men gifterna, det vill säga arsenik, finns fortfarande kvar, både på själva industriområdet och i Sjösa gruva. Länsstyrelsen har nyligen tagit prover i gruvan och de gav tydliga svar. - Vi hittade i de mest förorenade jordmassorna väldigt höga halter. Vi kom fram till att ett gram av det jordmaterialet skulle räcka för att förgifta en 80 kilos karl. Inte så att han dog, men så att han blev sjuk, berättar Thomas Persson på Länsstyrelsen.