Djur- och växtliv klarade oljan

SIMRISHAMN. Oljeutsläppet från det kinesiska fartyget Fu Shan Hai kommer inte att påverka djur och växtliv på längre sikt. Det säger chefen för IVL:s oljejour, marinbiologen Jonas Fejes.
Oljeutsläppet såg värre ut än vad det var. Nu visar det sig att konsekvenserna för djur- och växtlivet inte är så farliga som man befarat. Bra organisation, hög kompetens och god disciplin bland saneringsarbetarna, gjorde att det aldrig blev någon så kallad sekundär spridning av oljan. Tidpunkten för utsläppet, då fåglarna låg och ruvade eller matade nykläckta ungar, var också gynnsam. Totalt oljeskadades några hundratal fåglar, en siffra som kunde blivit betydligt högre om utsläppet kommit senare, då ungarna skulle ner till vattnet. Den olja som finns kvar i havet kommer att brytas ner till koldioxid och vatten, en process som beroende på var oljan hamnat kan ta alltifrån några veckor till ett par år.