Ökad användning av bevakningskameror

Kameraövervakning blir allt vanligare i Värmland, och många större butiker och besinmackar filmar nu sina kunder för att höja säkerheten och förebygga brott.
Det är inte bara butiker och bensinmackar som tycker sig ha behov av övervakningskameror. Även i skolan förekommer övervakningskameror, och i Karlstad och i Kil ska övervakningskameror användas för att förhindra skadegörelse. Lars - Ove Olsson chefjurist vid länstyrelsen i värmland håller med om att det kan vara lockande för kommuner att sätta upp bevakningskameror för att förebygga brott, men att man bör vara restriktiv med användandet av kameror eftersom det också kan inge känslan av ett övervakningssamhälle.