Sista sarsområdet ströks från WHO:s lista

Det globala utbrottet av lungsjukdomen sars är nu under kontroll. Det uppger Världshälsoorganisationen WHO, efter att den strukit Taiwan från listan över områden där sars sprider sig.
Taiwan var det sista området på WHO:s lista. Där hade det på lördagen gått 20 dar sedan det senaste nya fallet av sars rapporterats. WHO:s generaldirektör Gro Harlem Bruntland säger i en kommentar att det inte innebär slutet för sars, men att det är en milstolpe att sjukdomen är under kontroll. Hon varnar också för att ett enda falla av sars kan leda till ny spridning av sjukdomen.