Särskild slakt för drabbade gårdar

Salmonellautbrottet, som beskrivits som Sveriges värsta, blir bara värre. 43 gårdar runtom i Sverige har nu drabbats. Sex gårdar har hittills drabbats i Sörmland.
Totalt tio gårdar har samtidigt friförklarats från smittan. På de olika gårdarna har det sammanlagt tagits över 20.000 prover, både i foder och stallar. På de gårdar som fortfarande är spärrade kan djur efter beslut av Jordbruksverket få slaktas enligt lagen om "slakt i särskild ordning". Det betyder att slakten sker med extra hygienkrav och alla djur provtas individuellt efter slakten innan försäljning får ske. Rapprterar Sveriges radio Östergötland. Lantmännen, som levererat det smittade fodret tänker reda upp den här situationen, det är en hedersak och de vill kunna se sina kunder i ögonen igen säger Kjell Larsson till Sveriges radio Östergötland. På foderfabriken i Norrköping kommer Lantmännen att ta bort den tillverkningslinje där det smittade fodret producerades.