Höjd beredskap efter regnet

De senaste dagarnas regn fortsätter att ställa till med problem i länet. Framför allt är det i mellersta delen av Kalmar län som vattenstånden stiger snabbt i många vattendrag. Situationen är så allvarlig att Länsstyrelsen har höjt sin beredskap för att kunna hjälpa kommunerna.
Problemen med översvämmade hus, vägar och industrier finns fortfarande, men nu är det vattendragen som gör räddninsarbetarna oroliga. Stora mängder vatten är nämligen på väg hit från vattendrag i Jönköpings län som också fått mycket regn. Det innebär att de dammluckor som finns måste öppnas så att vattnet kan rinna fritt. Men samtidigt är vattenståndet i Österjsön högt och det är osäkert om havet kan ta hand om allt. För att se till så att det här arbetet fungerar bra och att samarbetet mellan alla berörda kommuner fungerar har Länsstyrelsen höjt sin beredskap och senare idag kommer en speceill arbetsgrupp att samlas för att se vad man kan göra för att milda effekterna av allt vattten.