”Ohållbar arbetssituation ett svek mot djuren”

Arbetssituationen för landets djurskyddsinspektörer är ohållbar. Enligt en kartläggning som P4-programmet Efter Tolv har gjort, rapporterar många kommuner om dåliga resurser bland sina djurskyddinspektör. Vissa gårdar får kanske bara tillsyn vart 12:e år istället för varje år.
– Det finns ett flertal kommuner som jag känner till där man inte bedriver någon uppsökande verksamhet alls utan där man åker enbart på klagomål från allmänheten till exempel, äger Miriam Håkansson, djurskyddsinspektör i Enköping. I hela 50 kommuner har man ingen verksamhetsplan för djurskyddet, det visar en sammanställning som jordbruksverket gjort. På många håll måste man lösa problem över kommungränserna, vilket är olagligt i dag. Den bristande tillsynen gör att djuren blir lidande och det är samtidigt en pressande situation för djurskyddsinspektörerna berättar Miriam Håkansson. – Man känner sig otillräcklig, det är psykiskt påfrestande. Jag skulle vilja säga att det här är ett svek mot de djur som vi har ansvar för, säger hon. Nu har det akuta läget diskuterats mellan regeringen och Kommunförbundet. I ett kommande förslag är det tänkt att både länsstyrelsen och kommunerna ska få ökade resurser. – Vi har ju tillsammans med departementet diskuterat den här frågan. De har en promemoria på gång och den kommer som proposition så småningom i höst, och där fastslår man att varje kommun ska ha en verksamhetsplan, en behovsplan, säger Arne Edholm, utredare på Kommunförbundet. – Då kan länsstyrelsen gå in och titta på den och upptäcka att ”den inte fyller sin funktion, för dåliga resurser, hur ska ni skaffa mer resurser”. Då kommer det här med samverkan med andra kommuner in så man får både kompetens och resurser, säger Arne Edholm.
Albert Capuder