Många vapen i länet

Gävleborgs län är ett av dom vapentätaste i landet.
Över 93.000 vapen är registrerade i länet och slår man ut det på alla länsbor blir det ett vapen per var tredje gävleborgare. Det beror bland annat på att det finns så många jägare här i länet. Men det är inte de registrerade vapnen som bekymrar polisen utan de illegala vapnen som finns i omlopp.