Placeringen av Norbergs Kunskapscentra snart klar

Frågan om var Norbergs nya Kunskapscentra ska ligga ser ut att närma sig en lösning. Tre lokaler är möjliga. I slutet av augusti måste alla beslut vara tagna.
De tre alternativ till lokaler för det kommande Kunskapscentrat i Norberg bjuder på skilda möjligheter. Enklast skulle vara att hyra in sig i Folkets hus. Det är stor nog att rymma dom få hyresgäster man har idag och ändå ge tillräckligt stora studielokaler. En etablering av kunskapscentrat dit skulle dessutom rädda Folkets husföreningen undan konkurs. Idag bedrivs vuxenutbildningen i Norberg i Hamreskolan mitt i centrum, men det är en fastighet som inte är byggd för skoländamål och är inte heller handikappanpassad.En ut och ombyggnad krävs för att etablera centrat där. Slutligen finns Öjesbogården med som möjlig lokal. Den stora enplansbyggnaden som idag är ett äldreboende blir dock inte tillgänglig förren en bit in på nästa år och eftersom alla vill komma igång redan i höst då man räknar med att få EU-stödet kan Öjersbogården vara ett tveksamt alternativ. I början av augusti kan alla handlingar vara klara och extra kommunstyrelse och fullmäktigesammanträden får fatta beslutet om etableringen av kunskapcentrat och att ansökan om EU-bidrag sänds in.