Oljeläckage stoppat vid förlist fartyg

Det förlista fartyget Fu Shan Hai har nu slutat läcka olja. Igår kom sugslangen som pumpar upp olja från fartyget på plats igen.
Hur mycket olja som läckt ut i helgen är oklart. Ett av svenska kustbevakningens miljöskyddsfartyg hjälper nu sina danska kolleger med att samla upp den olja som flutit upp och lagt sig på vattnet. - Risken att oljan ska driva in mot den svenska kusten är i det närmaste obefintlig, säger Lars Ekblad, som är vakthavande befäl på kustbevakningen . Läckaget började i fredagskväll då den sugslang som ska pumpa upp olja från fartyget lossnade. På grund av hårt väder och dålig sikt så var det krångligt att få sugslangen på plats igen.