Arbetslösheten ökar, men fortsatt låg i länet

Den öppna arbetslösheten fortsätter att stiga. Färre i arbetsmarknadsåtgärder är den främsta anledningen till att allt fler går utan någon form av sysselsättning.
Från juni förra året fram till samma månad i år har antalet sysselsatta i arbetsmarknadsåtgärder minskat kraftigt, från drygt 100 000 till knappt 80 000 personer. För första gången på länge är inte den öppna arbetslösheten lägst i Stockholm. Huvudstaden har passerats av både Jönköpings och Kronobergs län.