M villiga diskutera överskott i statsfinanser

Moderaterna är nu beredda att diskutera större överskott i statsfinanserna för att underlätta för ett ja till EMU - under förutsättning bland annat att pengarna används för att minska Sveriges skuldbörda.
– Jag tycker att det från moderata utgångspunkter vore en stor framgång för Sverige om vi kunde samlas kring att formulera en målnivå för statsskulden. Det finns inte, i denna flora av ekonomiska mål som regeringen inte klarar eller inte lever upp till så saknas ett av de grundläggande, säger Fredrik Reinfeldt, moderat ekonomisk talesman. Fredrik Reinfeldt vill resonera med de andra partierna om hur ett regelverk skulle kunna utformas för att den svenska ekonomiska politiken ska vara stabil. Detta även efter ett eventuellt inträde i valutaunionen, då ju Sverige i så fall skulle mista möjligheterna att bestämma själv över räntan. Först och främst är att minska skuldandelen i svensk ekonomi. Dessutom skulle det bland annat innehålla ett fortsatt svenskt mål för hur stor inflationen får vara och ett särskilt råd som ska följa stabila och öppna regler för finanspolitiken - råd som politikerna ska följa. Moderaterna samtalar med regeringen, men det pågår inga förhandlingar, säger Reinfeldt. Förutsättningarna på jasidan att komma överens om det här har förbättrats menar han. – De har förbättrats alldeles påtagligt av att det också nämnts från socialdemokraterna och Göran Perssons sida att det kan vara viktigt att diskutera statsskuldsnivå. Då öppnar det en viktigt förutsättning. Men det krävs även andra delar och det är klart att det är ju under intryck av en nej-opinion som ligger i överläge och en ja-sida som behöver samla ihop sig, säger Fredrik Reinfeldt.
Inger Arenander