Kungsörn tjuvskjuten

I början av maj hittades resterna av en kungsörn på en fastighet i Fjällsjö, Strömsund.
Polisundersökning har visat att örnen sannolikt blev skjuten när den satt uppe i en gran. Eftersom kungsörnen är fridlyst är händelsen nu polisanmäld som misstänkt brott mot jaktlagstiftningen.