Allt färre grundskolor i landet

Det blir allt färre grundskolor i Sverige. Under de senaste fem åren har en tredjedel av landets kommuner beslutat att lägga ned grundskolor, visar en enlkät som Ekot har gjort.
Sammanlagt har över hundra skolor lagts ned på fem år. Motiveringen till nedläggningarna är oftast kommunernas dåliga ekonomi och färre elever.