Handels vill ha hjälp av polisen mot butiksrån

Fackförbundet Handels vill nu ha hjälp av polisen för att få ner antalet rån. För många butiksrån skulle kunna undvikas om butikerna följde arbetsmiljöinspektionens krav.
Vid ett rån ska butiksägaren anmäla detta till arbetsmiljöinspektionen, men detta är det få som gör, knappt hälften enligt en utredning som Handels gjort, dessutom så struntar vissa butiksägare medvetet i att meddela arbetsmiljöinspektionen för att slippa göra dyra säkerhetsförbättringar som ska minska risken för framtida rån. Därför kräver nu Handels som menar att butiksrån blivit ett av de allvarligaste problemen för deras medlemmar att polisen i framtiden ska anmäla att en butik blivit rånad i samband med rånet.