Varslen ligger på stabil nivå

Varslen på arbetsmarknaden under första halvåret i länet ligger ungefär på samma nivå som förra året. Hittills i år har 802 personer varslats om uppsägning. Under juni lämnades 163 varsel in, det visar siffror från länsarbetsnämnden.