Lasarettet opererar handsvett

Den första operationen mot handsvett har genomförts på Visby lasarett.
Metoden som används går ut på att giftet botulinumtoxin sprutas in under huden. Giftet hindrar att nerverna aktiverar svettkörteln, och på så sätt försvinner handsvetten utan att patienten för den skull börjar svettas mer någon annanstans på kroppen. Behandlingen, som har testats i Uppsala i fem år, kan också användas på andra kroppsdelar, till exempel under armarna.