Årets sörmlandsbonde är ett par

Priset som Årets sörmlandsbonde har gått till Karola och Peter Reuterström på Stora Lövhulta utanför Eskilstuna.
Priset får de för att de som unga lantbrukare visat sig särskilt yrkesskickliga och anpassningsbara till nya förhållanden. Peter Reuterström förklarar vad han anser kännetecknar ett modernt jordbruk: - Det är nog förmågan att förändra sig. Sen kan det moderna jordbruket se väldigt olika ut, varje gård måste utnyttja sina förutsättningar och möjligheter.