Bofors får stororder

Bofors Defence i Karlskoga har fått en order värd drygt 35 miljoner kronor.
Beställningen kommer från Försvarets materielverk och gäller utveckling av ett raketprojekt med så kallade intelligenta raketer. Christer Henebäck, informationschef på Bofors Defence, säger till Karlskoga-kuriren att man hoppas på att den nya orden tillsammans med andra beställningar leder till nyanställningar inom företaget.