Urinvägsinfektioner - bobyggande bakteriers verk

Bakterier som förskansar sig kan vara förklaringen till att urinvägsinfektioner så ofta återkommer, främst hos kvinnor.
Forskare i USA frågade sig hur bakterierna i urinblåsan kan överleva attackerna av såväl antibiotika som kroppens eget immunförsvar. Vid tester på möss såg de hur de infekterade urinblåsorna var alldeles knottriga, skriver tidskriften Science. E-coli-bakterierna, som det handlar om, hade kapslat in sig själva inuti urinblåsans celler. Forskarna antar att kapslarna sen spricker med jämna mellanrum, vilket leder till nya infektioner.