Skogsklipparna ökar i Sjuhärad

Skogsklipparna, personer som utnyttjar regelsystemet och avverkar maximalt med skog, ökar i Sjuhärad. Och skogsklipparna blir allt mer raffinerade i jakten på snabba pengar.
Enligt skogsvårdsstyrelsen i Västra Götaland så har skogsspekulanterna blivit mer medvetna i hur man kringår reglerna för att tjäna så mycket pengar som möjligt på avverkningen. Man skiljer på skogsklipperi och exploaterande förvärv. När man avverkar mindre än hälften av skogen så räknas det som skogsklipperi och det är helt lagligt. Att avverka mer anses som exploaterande och bryter mot skogsvårdslagen. Enligt skogsvårdsstyrelsen har inget exploaterande förvärv förekommit i Sjuhäradstrakterna. Däremot har fyra fall av skogsklipperi har förekommit. Det rör sig om två avverkningar i Svenljunga och två i Tranemo. I alla fyra fallen stod skogsägarna med miniräknare i hand och avverkade precis 49 procent av skogen, sedan har fastigheterna sålts direkt. Den nya ägaren måste plantera ny skog, medan säljaren har tjänat stora pengar på avverkningen.