Uppvärmningsfel orsakade salmonella

Ett fel i en uppvärmingsapparat på lantmännen i Norrköping kan ha orsakat den salmonellaepedemi som drabbat bland annat gårdar i norra Kalmar län. På lantmännen säger man att felet kan ha funnits en tid och gjorts så att salmonellan fått fäste på fabriken.