I telefonen vecka 28 2003

 
Fredag 11 juli Åke i Stockholm och Jan i Uppsala fortsatte gårdagens EMU-diskussion om Göran Perssons "munkavle" på Margaretha Winberg och Leif Pagrotsky. Men efter programmet ringde en lyssnare och ville förtydliga s-kongressens beslut. Han sa att kongressen rekommenderade "ja" till EMU under förutsättning att var och en var fria att fatta ett eget självständigt beslut. Denna rekommendation kom till efter två dygns kongressvånda. Biljana Plavsic placering på kvinnofängelset Hinseberg togs upp av Majbritt i Uddevalla och Barbro i Visby. Båda tyckte att den krigsförbrytelsedömda Plasic skulle avtjänat sitt straff i sitt eget hemland. Att Sverige, genom en internationell överenskommelse, åtagit sig att förvara dömda från Haagtribunalen, var inget argument som bet på damerna. De förfasade sig också över standarden i svenska fängelser, som de ansåg vara för hög. Att sitta i fängelse i Sverige är inget straff, om jag förstod saken rätt. På måndag är Ring P1 tillbaka och jag önskar er en trevlig helg! Lennart B. Torsdag 10 juli Redan vid Ekots 6-nyheter i morse, visste jag vad dagens program skulle bjuda. Och nyfiket avvaktade jag telefonslussens öppning. Jovisst - Maud Olofsson, centerns partiledare, hade engagerat lyssnarna efter pratet i Almedalen. Slussen gick varm. En lyssnare hade bestämt sig för att lämna centerpartiet efter ett långt politiskt engagemang. En annan ansåg att det var en storm i ett vattenglas och om det var så förgripligt, att Maud Olofsson inte tog avstånd från jämförelsen mellan EU och Tredje riket, så borde även moderaten Gunilla Carlsson be den danska politikern Pia Kjaersgaard om ursäkt. Jan ringde från en byggarbetsplats mellan Drammen och Oslo och ville vidga diskussionen. Nämligen till statsministerns munkavle på sina "Nej-ministrar". Diktatoriskt, tyckte Jan, som ansåg att Riksdagen består av en samling ynkryggar som inte tar statsministern i kragen och talar om för honom att han representerar folket och inga andra intressen än folkets. Därför borde han vara tyst själv, sa Jan. En personlig fundering från min sida är om vi nyss hört var debattnivån inför folkomröstningen ska ligga. I morgon öppnar vi linjerna igen. Lennart B. Onsdag 9 juli För att uppfylla löftet att bringa klarhet i EMU-inträdeskostnaderna, ägnade jag gårdagen åt ivriga studier. Något exakt resultat kom jag inte fram till, men summan av alla uppgifter jag hittade i arkiv och på hemsidor, blev drygt 25 miljarder kronor. Emellertid är dessa kostnader inte riktigt rättvisande, ty en hel del nuvarande kostnader försvinner och dessutom, som signaturen "@rnold" påpekar, att gå med i EMU är en investering. Alltnog - Tore i Fjällbacka öppnade dagens program med att konstatera att han inte tycker om Euron. Några bitande argument hade han inte mot den nya valutan, han tycker bara helt enkelt inte om den... Jonas i Göteborg tog upp frågan om var Folkhemmet har tagit vägen. En fundering som säkert många har. I Folkhemmet kunde familjerna leva på en lön, i Folkhemmet var inte privata pensionsförsäkringar en nödvändighet för 25-åringarna och i Folkhemmet gick bra bostad, skola och vård före allt annat, sa Jonas. Det ringde många herrar idag, så bara ett par damer kom till tals bland annat om EMU och om begreppen spara och investera. Så avvaktar vi morgondagen. Vi hörs! Lennart B. Tisdag 8 juli Ekots landstingsnyhet om de väldiga underskotten engagerade våra lyssnare direkt. Hedda gick till att börja med till hårt angrepp på representerande landstingspolitiker och tjänstemän. Men hon insåg snart att underskott i mångmiljardklassen inte åstadkoms genom krogbesök. Hedda och flera andra - t.ex Carl-Olof - ansåg att en omorganisation är nödvändig om kostnaderna ska kunna begränsas. En återgång till kommunalt ansvar kan vara en väg. Staten skulle då få återta det ansvar som övervältrats på landsting och kommuner. Det återkommande förslaget att helt skrota landstingen hörde vi också. Björn retade upp Nikolaj ordentligt. Björn sa nämligen att begravningsbyråerna gott kunde skrotas och dom avlidna packas i pappkartonger för omedelbar transport till krematoriet! Nikolaj, en avhoppad polsk brottare, blev förbannad. Rena kommunistfasoner, sa han och refererade egna erfarenheter från sin tid i det kommunistiskt totalitära Polen. Ibland är det skönt med perspektiv på tillvaron. Nya tag i morgon! Lennart B. Måndag 7 juli Hej igen! Det var en tid sedan vi hörde av varandra i Ring P1 och ganska förväntansfull satte jag mig tillrätta i programledarstolen i morse. 90-åriga Ingeborg inledde samtalen med synpunkter på Ekots uppgifter om nedläggningar av 100 grundskolor. Ingeborg tyckte att det var förfärligt och mindes gamla tiders skolor, där barnen sattes i främsta rummet och inte ekonomin. Hans I Luleå var ganska besk mot "populistiska åklagare". Att undersöka och utreda hur poliser sköter jobbet kan inte vara viktigare än att fånga in brottslingarna, ansåg han. Flera lyssnare har mejlat i frågan och de anser, för sin del, att det är synnerligen angeläget av demokratiska skäl, att polisens agerande utreds. En av dem aktualiserade t.o.m. skotten i Ådalen 1931 i sammanhanget. Även "makten" ska kontrolleras. Halländske Bertil ville diskutera fliseldning. Det fick han förstås. Bertil ansåg att flis- och vedeldning inte är så lyckat. Bidraget till växthuseffekten blir större på grund av koloxidutsläppen och med färre träd finns färre löv som tar upp vedeldarnas utsläpp. Så elda inte med ved, värm dig ej med kärnkraft och använd inte olja och gas för uppvärmning. Nja - vattenkraften räcker nog inte till. Vi får hoppas att det inte blir en fimbulvinter om ett halvår! Energifrågan - är det morgondagens ämne? Vi hörs. Lennart Broström