Brist på äldreboenden i regionens kommuner

Många kommuner i Västra Götalandsregionen har inte tillräckligt med boenden för äldre. Förra året fick 125 personer i regionen inte särskilt boende, trots att de enligt domstolsbeslut har rätt till det. Det visar en kartläggning från Länsstyrelsen, som följt upp rättssäkerheten och tillgången på resurser för äldre.
Trots domstolsbesluten verkställde inte kommunerna domarna på grund av resursbrist. Det drabbade förra året 125 personer i regionen. Dessutom gjorde kommunerna över 600 avslag på ansökningar om särskilt boende, trots att den sökande hade behov av hjälp.