Sjukskriven riskerar missa ersättning

En vaktmästare i Gotlands kommun riskerar att gå miste om sjukersättning, eftersom han var sjukskriven under Kommunalstrejken.
Varken Gotlands kommun eller fackförbundet Kommunal vill betala sjukersättning till Ingvar Cedergren från Sanda, som jobbar som vaktmästare vid kultur- och fritidsförvaltningen. Normalt sett ska arbetsgivaren stå för sjukersättningen de första två veckorna. Men nu var det kommunalstrejk och Ingvar Cedergren och hans fyra vaktmästarkollegor var varslade om att gå ut i strejk fyra dagar efter att han sjukskrevs. Frågan utreds nu på Kommunal och Försäkringskassan, och Ingvar Cedergren tycker att det är konstigt att ingen riktigt vet vem som är ansvarig för att betala ut hans sjukersättning, eftersom flera andra måste vara i samma situation som han.