Bättre för bussarna kring Stureplan

Det ska bli ökad framkomlighet för bussarna på Birger Jarlsgatan i centrala Stockholm. Bland annat kommer trafiksignalerna att ge bussarna företräde.
Det kommer även att bli en ny bussfil och en ny hållplats för att minska restiden.