Mer samarbete i Fagerstas vuxenutbildning

Lärcenter i Fagersta ska ha ett stort samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn. Tanken är att det ska bli lättare för studerande att se vilka jobb som finns i regionen.
Fagersta kommuns förskolor och grundskolor arbetar sedan ett par år nära den lokala industrin. Allt för att eleverna i ett tidigt stadie skall se vilka jobb som kan finnas i framtiden och vilka utbildningar dom därför bör söka för att kunna bo kvar på orten. Nu pågår en liknande satsning inom vuxenutbildningen. I det nya Lärcenter som är på väg att sättas på fötter skall det lokala näringslivet och den offentliga sektorn finnas med. Utbildningen skall bli mer behovsinriktad för att stimulera dom vuxna eleverna. Kommunalrådet Stig Henriksson ser risker med att enbart ägna sig åt teoretsiska studier som inte svarar mot det behov som finns på orten.