Ovanligt många översvämningar i Växjö

Den senaste veckans regnväder har orsakat fler översvämningar än på många år i Växjö kommun. Och om regnet fortsätter kommer ännu fler husägare få in vatten i sina källare.
Enligt Pehr Andersson, som är vatten och avloppschef på Växjö kommuns tekniska förvaltning, är nu alla ledningar överfulla med vatten. - Växjös avloppssystem är inte byggt för att ta emot så här stora mängder vatten och det finns nu anledning att se över och eventuellt bygga om ledningssystemet, anser han.