Mer pengar till skyddat boende för unga kvinnor

Länsstyrelserna i Skåne, Göteborg och Stockholm har fått vardera 4,5 miljoner kronor av regeringen för att utveckla det så kallade skyddade boendet för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för vad man kallar hedersrelaterat våld.
I ett första skede finns det behov av mellan fem och sju platser på skyddat boende för flickorna. - Vi tror att behovet kan vara större, att det finns ett mörkertal. Men det kommer att visa sig när informationen om skyddat boende sprider sig, säger Kajsa Öbrink, jämställdhetsdirektör på länsstyrelsen i Skåne. Risk för våld i egna familjen Det skyddade boendet ska erbjudas de flickor som riskerar hot och våld i sin egen familj när de inte följer familjens regler. Det är familjer från kulturer där kvinnorna är bärare av familjens heder och där det också är tillåtet att använda våld när reglerna bryts. - Men det är viktigt att påpeka att de flesta invandrarflickor lever under trygga och bra familjeförhållanden, säger Kajsa Öbrink. Samarbete för att sprida kunskap Förutom skyddat boende uppmanar regeringen till samarbete mellan till exempel kommuner och frivilligorganisationer och olika trossamfund. - Mycket handlar om att skapa nätverk och informera om vilka regler och lagar man måste följa i vårt svenska samhälle, säger Kajsa Öbrink. Det handlar även om att utbilda myndighetspersoner som kommer i kontakt med de här flickorna. - Den största utmaningen ligger just i att sprida kunskap och att utbilda personalen på socialförvaltningarna så att de kan göra rätt bedömningar, säger Kajsa Öbrink. I augusti kan kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer börja söka pengarna på länsstyrelsen.