Kritik mot Handelshögskolorna

Mer ekonomisk historia i utbildningen

Framtidens ekonomer måste få mer utbildning i ekonomisk historia bland annat för att bättre ska kunna möta framtida finansiella kriser. Kritiken mot dagens utbildningssystem förs fram i en debattartikel i Göteborgs-Posten på fredagen.

– Vi har inte haft några kurser över huvud taget i ekonomisk historia under utbildningen, säger Mikaela Björhn, som håller på att avsluta sin civilekonomutbildning vid Handelshögskolan i Göteborg.

Vad tycker du om det?

– Jag tycker att det är lite märkligt för det hör till allmänbildningen. Det är bra att kunna lite vad som har hänt i både Sveriges och övriga världens ekonomiska historia, framför allt för att i framtiden kunna förutse vad som ska hända.

Ingen annan samhällsvetenskap behandlar sin historia så styvmoderligt som ekonomiämnet gör. En blivande sociolog får självklart stifta bekantskap med Max Weber, men en ekonomstudent kan gå igenom hela utbildningen utan att läsa någonting om till exempel Keynes. Det hävdas i dagens debattartikel, skriven av bland andra Martin Kragh, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm.

– Kriser kan inte undvikas. Vi kommer att se kriser under vår livstid igen. men utbud av historiskt orienterande kunskap på ekonomutbildningar kommer att förhoppningsvis höja medvetandenivån, vilket kan leda till att krisförloppen inte blir lika starka, abrupta och förlängda, säger Martin Kragh.

På den nu hundraåriga Handelshögskolan i Stockholm var tidigare ekonomisk historia ett riktigt tungt ämne, men enligt Martin Kragh har de historiskt inriktade ekonomikurserna försvunnit alltmer.

– Det är ett ämne som har nedprioriterats systematiskt de sista årtiondena. Sedan tog då skolans institutioner beslut om att man skulle avveckla ekonomisk idéhistoria och finanshistoria. Det beslutet tog man förra året. Det är lite ironiskt med tanke på att ett halvår senare har vi en global finansiell kris och folk undrar: hur gjorde vi sist det var kris? säger Martin Kragh.

Rektorn för Handelshögskolan i Stockholm, Lars Bergman, ger Martin Kragh delvis rätt i kritiken.

– Jag tror att det är väldigt viktigt precis som han säger att man har ett historiskt perspektiv i ekonomutbildningen. Omedelbart när det började hända stora saker inom världsekonomi under hösten sa vi att nu måste vi sätta oss ner och se över vår utbildnings innehåll mot bakgrund av vad som sker. Huruvida det kommer att leda till konkreta kursförändringar omedelbart eller i närtid kan jag inte säga. Men det är också väldigt mycket frågor om innehållet i de kurser vi har, egentligen mer det än att sätta upp nya kurser, säger han.

Helt enkelt få in mer av exempelvis ekonomisk historia i befintliga kurser?

– Ja, just det.

Mikaela Björhn, hur ska du nu göra för att lära dig mer om ekonomisk historia?

– Jag funderar faktiskt på att ta en fristående kurs i ekonomisk historia, eftersom vi inte har fått någon i kurs i det i själva programmet, säger hon.

Jens Möller
jens.moller@sr.se