Platsbrist inom äldreomsorg

Trots en viss förbättring råder det fortfarande en betydande brist på boendeplatser för äldre, visar en kartläggning av länsstyrelsen i Västra Götaland.
Resursbristen har lett till att 322 beslut inte hade verkställts vid årsskiftet. Ändå slog JO redan för fyra år sedan fast att en kommun inte kan hänvisa till resursbrist då det finns ett behov av platser. För ett år sedan infördes regler om att en kommun kan få betala en sanktionsavgift från 10 000 kronor och upp till en miljon om kommunen inte verkställer en dom om att en person ska få tillgång till äldreboende. Flera sådana domar har utfärdats i landet. I Västra Götaland väntar den första domen av det slaget på ett avgörande i länsrätten, och det målet gäller Kungälvs kommun.